Polityka prywatności wm-studio.pl

wm-studio.pl logoCzytając, przeglądając czy używając dowolnego z serwisów internetowych osadzonych w domenach wm-studio.pl, ad2b.eu, mkup.eu, zobacztu.pl, toproste.com.pl, łork.pl lub prenumerując elektroniczny newsletter (płatny bądź darmowy) lub zapisując się do którejkolwiek z list adresowych wewnątrz tych serwisów akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie http://www.wm-studio.pl/prywatnosc.html.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której serwis z zasobów którego korzystasz posiada własną politykę prywatności; wtedy wyrażasz zgodę na przywołane tamże zasady prywatności.

Jako właściciel wymienionych domen zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób moje serwisy obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych i adresowych klientów/użytkowników moich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać naszych serwisów na którejkolwiek z wymienionych domen i nie prenumerować jakichkolwiek materiałów drogą elektroniczną.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z naszych serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

W przypadku formularzy niektórych zamówień (płatnych) będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.

Subskrypcja bezpłatnego newslettera lub bezpłatnych materiałów

Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, adresu e-mail i płci. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera lub kategorii produktów, których subskrypcja dotyczy. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi zamówione materiały. Imię pozwala mi zwracać się do czytelników po imieniu. Płeć jest daną statystyczną dot. moich subskrybentów.

Bezpieczeństwo

Formularze zamówień, które wymagają podania pełnych danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu i łączenie się z nimi odbywa się przy użyciu bezpiecznego połączenia (SSL) szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Identyfikacja serwera jest możliwa dzięki certyfikatowi serwera.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskam dzięki działalności związanej z prowadzonymi przeze mnie serwisami. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do moich serwisów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy moich produktów lub została opłacona przez sponsora wspierającego moje serwisy.

Informacje komercyjne są filtrowane przeze mnie w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów lub innych materiałów publikowanych na moich serwisach są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mam możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na moich serwisach i dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez mnie nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji.

Przykładem wykorzystania cookies może być tzw. pop-up window informujący o zaletach lub produktach i zachęcający do jego zamówienia. Dzięki cookies ten pop-up pokazuje się wyłącznie i tylko raz dziennie osobom, które nie subskrybują danych materiałów.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Odrzucenie przez użytkownika przyjmowania cookies eliminuje możliwość wnoszenia roszczeń dot. prawidłowości funkcjonowania niektórych mechanizmów. Odrzucenie może powodować konieczność spełnienia przez użytkownika dodatkowych wymogów celem dokończenia funkcji wymagającej cookies. W niektórych przypadkach odrzucenie cookies jest równoznaczne z niemożliwością wykonania określonej czynności.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach w podanych domenach i nie należą do nich. W przypadku pytań jestem do dyspozycji: prywatnosc@wm-studio.pl

Wyłączenie Odpowiedzialności

Przy pomocy wymienionych serwisów publikuję i udostępniam treści mające pomóc czytelnikom w osiągnięciu konkretnych celów. Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Prezentowane treści mają pomóc, zatem nie powinny być stosowane bezkrytycznie i w niezmienionej postaci. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. Pomimo dołożenia wszelkich starań, nie mogę zagwarantować skuteczności na poziomie założonym przez czytelnika.

Zawarte w serwisach moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią i opinią właśnie są.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób, nie zawsze są zgodne z moją własną.

Serwisy oraz ich redakcje nie biorą na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Moje serwisy mają za zadanie pomóc Ci odnaleźć drogę do celu, ale nigdy nie określą tego celu ani nie wypełnią go za Ciebie.